14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 35

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 35:

Til § 35
Efter dyreværnslovens § 12 a, 1. pkt., kan ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling fastsætte regler om, at reklame og salg af genstande, der ikke må anvendes ved behandlingen af dyr, ikke er tilladt. Efter dyreværnslovens § 12 a, 2. pkt., kan ministeren i den forbindelse fastsætte regler om, at forsøg kan straffes. Der henvises til afsnit...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.