14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 24

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 24:

Til § 24
Gældende regler indeholder bestemmelser om uddannelse i forbindelse med transport af dyr. Der henvises til almindelige bemærkninger afsnit 2.5.1.De foreslåede bestemmelser i § 24, stk. 1-3, viderefører bemyndigelsen i dyreværnslovens § 12, stk. 1, 1. led, for så vidt angår den del af bemyndigelsen, som vedrører uddannelse i transport af dyr.Rådets ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.