14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 20

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 20:

Til § 20
Der er på nuværende tidspunkt i fastsat bestemmelser om udendørs hold af malkekvæg i lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, og i lov om hold af heste. Der henvises til afsnit 2.4.1.7. og 2.4.1.8. i de almindelige bemærkninger.Med lovforslagets § 20, stk. 1, kan ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling fastsætte regler om udendørs ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.