14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 19

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 19:

Til § 19
Der er på nuværende tidspunkt i dyreværnsloven en bemyndigelse til, at ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling kan fastsætte regler om dyrs opholdsarealer og opholdsrum og om inventaret heri, herunder at opholdsrum og inventar skal godkendes, før det tages i brug. Der henvises til afsnit 2.4.1. om bestemmelser om rum og arealer m.v. i de ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.