14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Dyrevelfærdsloven   - træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1717 af 30/11 2020 § 14

Uddrag fra forarbejderne til dyrevelfærdsloven § 14:

Til § 14
I medfør af dyreværnsloven kan ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling fastsætte regler om, herunder forbyde, anvendelse af bioteknologi, genteknologi og lignende på produktionsdyr i landbruget. Der henvises til afsnit 2.2.1. om gældende ret i lovforslagets almindelige bemærkninger.Med lovforslagets § 14 bemyndiges ministeren for fødevare...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.