14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bødebekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bødebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1250 af 29. november 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Hvis en ansøgning om udsættelse med eller fritagelse for at udstå forvandlingsstraf for bøde er begrundet med ikke-økonomiske forhold, behandles ansøgningen af kriminalforsorgsområdet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 181 af 26. februar 2019 om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen).

•••
profile photo
Profilside