Bilag 5

Tilbage til: Bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv.

  • Andre bilag

  • Bilag 1Særlige regler for taxametre og kontrolapparater
  • Bilag 2Regler for udøvelse af taxameterkontrollantvirksomhed
  • Bilag 3Trafikbog
  • Bilag 4Retningslinier for brud på taxametres plomberinger
  • Bilag 5

 

Erklæring om brud på plombering

Undertegnede fører af taxi med registreringsnummer ________og tilladelsesnummer ________erklærer herved, at jeg har foretaget brud af taxametrets plomberinger for at udskifte en sikring i taxametret eller i dets forbindelse til taxien (transmissionen). Der er ikke foretaget forandringer eller indgreb i taxametret i øvrigt.

Jeg afgiver erklæringen under strafansvar efter straffelovens § 163, som er aftrykt nedenfor.

Sted __________ Den __________ Underskrift __________

Straffelovens § 163:

»§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«

Ovenstående erklæring er modtaget den ________, kl. ________af politiet i________

Uanset plomberingen på taxiens taxameter er brudt, kan denne fortsætte kørslen, til fornyelse af plomberingen er mulig.

Så snart en godkendt taxameterkontrollants virksomhed åbner, skal plomberingen fornyes, og ny taxameterattest forevises snarest for politiet.

Denne erklæring skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stempel

 

Underskrift