Bilag 3

Tilbage til: Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelse til motorcykel (kategori A1, A2 og A)

 • Andre bilag

 • Bilag 1INDHOLDSFORTEGNELSE
 • Bilag 20. INDLEDNING
 • Bilag 31. MOTORCYKLENS INDRETNING, UDSTYR, BETJENING OG DOKUMENTER SAMT PERSONLIGT UDSTYR
 • Bilag 42. MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS
 • Bilag 53. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 • Bilag 64. TRAFIKANTADFÆRD
 • Bilag 75. VEJFORHOLD
 • Bilag 86. GRUNDREGLER FOR KØRSEL PÅ MOTORCYKEL
 • Bilag 97. MANØVRER PÅ VEJ
 • Bilag 108. Særlige risikoforhold i trafikken
 • Bilag 119. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 • Bilag 1210. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

1. MOTORCYKLENS INDRETNING, UDSTYR, BETJENING OG DOKUMENTER SAMT PERSONLIGT UDSTYR

Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om motorcyklens indretning og udstyr og en sådan forståelse af motorcyklens funktioner, at det letter indlæringen af en korrekt behandling af motorcyklen og en sikker udførelse af de forskellige manøvrer.

Undervisningen har endvidere til formål at gøre eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om motorcyklens udstyr, således at eleven selv kan konstatere og tage stilling til mangler eller fejl, der har betydning for færdselssikkerheden.

Undervisningen skal give eleverne en sådan viden om motorcyklen, dens betjening og om anvendelsen af personligt udstyr, at de kan konstatere forhold af betydning for sikkerheden og miljøet.

Undervisningen har endelig til formål at gøre eleven bekendt med lovbestemmelser om de vigtigste administrative dokumenter i forbindelse med motorcyklens benyttelse.

1.1 Betjeningsudstyr og instrumenter

Hovedmål

Eleven skal lære at udpege betjeningsudstyret på motorcyklen, der skal benyttes under kørsel på lukket øvelsesplads og på vej, samt lære at forstå betydningen af standardinstrumenter og kontrollys på motorcyklens instrumentpanel.

Eleven skal have viden om, hvorledes motor, tænding, gashåndtag, kobling, gear, styreapparat og bremser fungerer, således at det hjælper eleven til at behandle betjeningsudstyret korrekt.

Undervisningen i afsnit 1.1.1 kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 2.1.2 »Motorcyklens udstyr«.

Delmål

1.1.1 Betjeningsudstyr

Eleven skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr:

1) Kontakt til tænding, elektrisk starter, eventuelt motorstop og horn samt tilladte og påbudte lygter.

2) Tankdæksel og eventuel afspærringshane for benzintilførsel.

3) Håndtag til gas og choker.

4) Greb til håndbremse og kobling.

5) Pedal til fodbremse, gear og eventuel kickstarter.

6) Styr, sidestøtteben og eventuelt centralstøtteben.

7) Påfyldningsdæksel for motorolie og eventuelt kølervæske.

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende:

8) Kontakt til motorstop kan anvendes for at stoppe motoren ved væltning eller lignende.

1.1.2 Instrumenter og kontroludstyr

Eleven skal kunne aflæse og forstå betydningen af følgende instrumenter og kontroludstyr:

1) Speedometer og eventuel omdrejningstæller.

2) Kontrol for olietryk, elektrisk strøm samt lys i lygter, herunder blinklys og eventuel kontrol for temperatur, gear og ABS-bremser.

1.1.3 Motor, tænding og gashåndtag

Eleven skal have kendskab til følgende funktioner:

1) Motoren fungerer i princippet på den måde, at stemplerne sættes i bevægelse, når en blanding af luft og brændstof antændes.

2) Stemplernes bevægelse omsættes til en roterende bevægelse af krumtappen, og denne bevægelse føres videre gennem kobling, gear og kæde, kardanaksel eller drivrem til motorcyklens baghjul.

3) Motorens omdrejninger reguleres med gashåndtaget.

4) Motoren må hjælpes i gang enten af en elektrisk starter, der får strøm fra batteriet, når startkontakten betjenes, eller af en kickstarter, der betjenes med foden.

1.1.4 Kobling

Eleven skal have kendskab til følgende funktioner:

1) Koblingen fungerer i princippet på den måde, at en plade presses mod et svinghjul på krumtappen, hvorved bevægelsen føres videre til gearkasse, kæde, tandrem eller kardanaksel og baghjul.

2) Forbindelsen til gearkassen afbrydes, når koblingsgrebet trækkes helt til.

3) Koblingsgrebet kan trækkes helt til under start af motoren for at skåne starteren, og det skal trækkes helt til under gearskift for ikke at ødelægge gearkassen.

4) Koblingsgrebet skal slækkes/løsnes langsomt, så bevægelsen fra motoren overføres blødt til motorcyklens baghjul.

5) Motorcyklen kan også være forsynet med automatisk gear.

1.1.5 Gear

Eleven skal have kendskab til følgende funktioner:

1) Gearkassen regulerer overførslen af den roterende bevægelse fra motoren til motorcyklens baghjul.

2) Gearkassen fungerer i princippet på den måde, at tandhjul af forskellig størrelse bringes til at gribe ind i hinanden. Dette sker ved, at gearvælgeren betjenes.

3) De lavere gear bruges ved ønske om stor trækkraft fx ved igangsætning, acceleration eller kørsel op ad stejl bakke samt ved kørsel med lav hastighed.

4) De højere gear bruges ved kørsel med høj hastighed. Dette skåner motoren og begrænser brændstofforbruget.

1.1.6 Styreapparat

Eleven skal have kendskab til følgende funktioner:

1) Styreapparatet fungerer i princippet på den måde, at en drejning på styret direkte overføres til forhjulet, idet styr, styrestamme, forgaffel, og forhjul er i fast forbindelse.

2) Styret er fastgjort på forgaflen der igen er monteret på motorcyklens stel, ved at styrestammen går gennem stellets kronrør og holdes på plads i dette ved kuglelejer.

3) Motorcyklen kan være forsynet med styredæmper, som dæmper rystelser i styret under kørsel.

1.1.7 Bremser

Eleven skal have kendskab til følgende funktioner:

1) Hjulbremserne fungerer i princippet på den måde, at en bremsebelægning ved et væsketryk eller ved et stang- eller kabeltræk presses mod en tromle eller skive på motorcyklens hjul, så hjulets rotation nedsættes.

2) Aktivering af hjulbremserne sker ved, at man træder på bremsepedalen (fodbremsen) eller trækker bremsegrebet (håndbremsen) til.

3) Normalt virker fodbremsen på baghjulet samt evt. sidevognshjul og håndbremsen på forhjulet.

4) Fodbremse og håndbremse kan således aktiveres med forskellig styrke og dermed tilpasses vej forhold, føret og motorcyklens belæsning (belastning).

5) På nogle motorcykler virker fodbremsen og eventuelt tillige håndbremsen på både forhjul og baghjul.

6) Blokeringsfri bremser (ABS) er indrettet således, at de hindrer hjulene i at blokere under bremsning. Ved hjulene på en motorcykel med ABS-bremser sidder der følere, der registrerer hjulets omdrejninger og sender impulser til en elektronisk styreboks. Hvis et eller begge hjul under opbremsning har tendens til at blokere, vil den elektroniske styreboks regulere trykket til bremserne. Denne regulering giver vibrationer i bremsepedalen/bremsegrebet. Hvis ABS-bremsesystemet ikke virker, vil bremseegenskaberne ændres, og kun kørsel til nærmeste værksted er tilladt.

7) På motorcykler med automatisk gear kan baghjulsbremsen være håndbetjent med et greb på styrets venstre side.

1.2 Lovbestemmelser om motorcyklens indretning og udstyr mv.

Hovedmål

Eleven skal lære de vigtigste lovbestemmelser om motorcyklens og eventuelt sidevognens/påhængskøretøjets indretning og udstyr samt have kendskab til forskellige risikoforhold og tegn på fejl, der har særlig betydning for færdselssikkerheden.

Eleven skal endvidere lære at kontrollere udstyrets lovlighed på en motorcykel og påvise eventuelle fejl eller mangler.

Eleven skal endelig have en sådan viden om køretøjet og dets betjening, at eleven kan konstatere forhold af betydning for sikkerheden og miljøet.

Undervisningen i kontrol af motorcyklens udstyr kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 2.1.2 »Motorcyklens udstyr«.

Delmål

1.2.1 Førerens og ejerens ansvar

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Ejeren eller den registrerede bruger har ansvaret for, at motorcyklen og eventuelt sidevognen/påhængskøretøjet er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for, at

motorcyklen og eventuelt sidevognen/påhængskøretøjet er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

2) Føreren skal hele tiden være opmærksom på, om motorcyklen og eventuelt sidevogn/påhængskøretøj er i orden, og især at styreapparat, bremser, lygter og lydsignalapparatet (hornet) fungerer sikkert og efter lovens krav samt at eventuelt tilkobling til sidevogn/påhængskøretøj er forsvarlig.

3) Føreren af et motordrevet køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet er i lovlig stand, for så vidt angår køretøjets afgivelse af støj, og for så vidt angår forhold ved køretøjets motor og køretøjets forureningsbegrænsende udstyr, der har betydning for det motordrevne køretøjs udledning af luftforurenende stoffer.

4) Såfremt man ønsker at ændre på motorcyklens oprindeligt godkendte indretning og udstyr, skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler for dette.

1.2.2 Styreapparat

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Styreapparatet skal være således indrettet, at motorcyklen kan styres let, sikkert og hurtigt.

2) Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt:

3) Ved fuldt styreudslag skal der være tilstrækkelig plads til førerens hænder.

4) Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelse.

5) Styr og styrhåndtag skal sidde fast.

6) Slør mellem kronrør og styrestamme og mellem gaffelkrone og samlestykke samt i teleskoprør må ikke forekomme.

7) Styreapparatet må ikke på grund af udstyr eller andet hindres i sin bevægelse og skal kunne drejes let og hurtigt uden mislyde eller punktvis træghed.

8) Slør må ikke forekomme imellem hjulleje og stikaksel på både forhjul og baghjul

9) Slør i svinggaffel/svingarm må ikke forekomme

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende forhold ved styreapparatet:

10) Punktvis modstand ved styreudslag er tegn på fejl i kronrørslejer.

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold:

11) Styreapparatet skal umiddelbart efterses, hvis der fremkommer slør eller mislyde/træghed (sådanne forhold kan medføre alvorlig risiko for uheld).

1.2.3 Bremser

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) En motorcykel skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul.

2) Driftsbremsen skal kunne bremse motorcyklen sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.

3) Forhjulsbremsen skal være håndbetjent med bremsegrebet anbragt på styrets højre side.

4) Baghjulsbremsen kan være fod- eller håndbetjent og kan være kombineret med forhjulsbremsen.

5) 2-hjulet motorcykel indregistreret efter 01.01.2017 skal være forsynet med ABS

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved mekaniske bremser er opfyldt:

6) Bremsegrebet skal sidde fast og må som hovedregel højst kunne trækkes 2/3 til ved en påvirkning svarende til en kraftig opbremsning. Ved meget kraftig aktivering vil bremsegrebet på nogle motorcykler kunne trykkes til anlæg mod styret.

7) Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade.

8) Pedalen skal i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren. Bremsepedalen bør højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet, og skal justeres sådan, at foden ikke bringes i en ubekvem stilling, både før og under bremsning.

9) Bremsearme, bremsekabler og bremsestænger må ikke slides eller klemmes mod dele af motorcyklen.

10) Bremsekabler skal være smurte, hele og uden knæk. Bremsestænger må ikke være deformerede.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved hydrauliske bremser er opfyldt:

11) Bremsegrebet skal sidde fast, skal have en mindre frigang og må som hovedregel højst kunne trækkes 2/3 til ved en påvirkning svarende til en kraftig opbremsning.

Ved meget kraftig aktivering vil bremsegrebet på nogle motorcykler kunne trykkes til anlæg mod styret.

12) Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning må bremsegrebet ikke kunne trækkes længere (synke) ind mod håndtaget.

13) Bremsepedalen skal have en mindre frigang og en skridsikker overflade, så den giver et godt fodfæste.

14) Bremsepedalen skal i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren, den bør højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet, og den må ikke bringe foden i en ubekvem stilling.

15) Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning må bremsepedalen ikke synke.

16) Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min. - og max. -mærket eller ved, at kontrollampen ikke er tændt.

Eleven skal have kendskab til følgende tegn på fejl ved bremserne:

17) Ujævn og/eller svag bremsevirkning eller pludselige hugninger fra et eller begge hjul tyder på fejl i bremsetromler, bremseskiver eller bremsebelægninger.

Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved bremserne:

18) Ujævn og/eller svag bremsevirkning eller pludselige hugninger fra et eller begge hjul tyder på fejl.

19) Hvis bremsegrebet ved mekaniske bremser kan trækkes næsten helt ind mod gashåndtaget, eller bremsepedalen kan trædes meget langt ned, er det tegn på, at bremserne trænger til justering eller reparation.

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold:

20) Bremser skal umiddelbart efterses, hvis der er for lidt bremsevæske i bremsevæskebeholderen, eller hvis bremsningen er ujævn.

21) Hvis kontrollampen for ABS-bremsesystemet ikke slukkes kort efter igangsætning, er det tegn på fejl i ABS-bremsesystemet, og kun kørsel til nærmeste værksted er tilladt.

1.2.4 Lygter, reflekser og horn

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold:

1) Motorcyklen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

2) De påbudte lygter og reflekser omfatter:

a) en lygte med fjernlys,

b) en lygte med nærlys,

c) en eller to lygter med positionslys (fjernlys, nærlys og positionslys kan være indbygget i samme lygte),

d) en eller to lygter med baglys,

e) en eller to lygter med stoplys (baglys og stoplys kan være indbygget i samme lygte),

f) mindst én nummerpladelygte,

g) to blinklygter foran og bagpå (dette gælder dog ikke ældre motorcykler) og

h) en rød godkendt og mærket bagud vendende refleks.

3) Forlygtens fjernlys skal kunne oplyse vejen mindst 100 m foran motorcyklen. Nærlyset skal kunne oplyse vejen mindst 30 m foran motorcyklen uden at blænde, og

positionslyset skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m's afstand uden at blænde.

4) Alle lygter og reflekser skal være hele, rene og ubeskadigede.

5) Forlygtens lys skal være hvidt eller gulligt.

6) Baglygtens lys skal være rødt, der tydeligt kan ses i mindst 300 m's afstand uden at blænde.

7) Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger.

Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelse:

8) De tilladte lygter og reflekser omfatter:

a) ekstra fjernlyslygte, ekstra nærlyslygte, kørelyslygter, tågeforlygter, tågebaglygter, søgelygte, markeringslygter, overhalingsblink, retningsviserblinklygter og havariblink, for hvilke der gælder særlige regler. Endvidere må motorcyklen være udstyret med hvide reflekser foran, gule reflekser på siderne, sidemarkeringslygter og supplerende røde reflekser bagpå. Afstanden mellem 2 nærlyslygter må ikke overstige 100 mm.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved påbudte lygter, reflekser og horn er opfyldt:

9) Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.

10) Nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m).

11) Stoplygter skal give væsentlig kraftigere lys end baglygter.

12) Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.

13) Nummerpladelygten skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen.

14) Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

15) Hornet skal have en klar, konstant tone.

Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved lygter, reflekser og horn:

16) Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.

1.2.5 Motor og udstødningssystem samt transmission

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved motor og udstødningssystem er opfyldt:

1) Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

2) Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

3) Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

4) På vandkølede motorcykler skal vand være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold vedrørende motor:

5) Motoren udvikler kulilte, som er lugtfri og farlig selv i små mængder i lukkede rum.

6) For lidt olie på motoren eller for lidt vand i kølesystemet kan medføre, at motoren ødelægges.

Eleven skal kunne angive indhold af følgende forhold ved motor og udstødningssystem:

7) Sort udstødnings røg tyder på dårlig forbrænding på grund af fejl ved motoren eller fejlbetjening af choker.

8) Støj i unormalt omfang ved gasgivning tyder på fejl i lyddæmper.

9) Motoropspeedning, uden at hastigheden under kørsel forøges, tyder på fejl i kobling.

10) Vanskelig gearskiftning med kraftige mislyde tyder på fejl i gear eller kobling.

11) Langsom bevægelse af motorcyklen i 1. gear, selv om koblingsgrebet er trukket helt til, tyder på fejl i koblingen.

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

12) Føreren af et motordrevet køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet er i lovlig stand, for så vidt angår køretøjets afgivelse af støj, og for så vidt angår forhold ved køretøjets motor og køretøjets forureningsbegrænsende udstyr, der har betydning for det motordrevne køretøjs udledning af luftforurenende stoffer.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved transmissionen er opfyldt:

13) Kæden skal være smurt og må ikke være rusten.

14) Kæden eller tandremmen skal have en tilpas stramhed, i overensstemmelse med motorcykelfabrikantens anvisninger.

Eleven skal have kendskab til følgende forhold:

15) Kæden eller tandremmen må ikke have en unormal stor slidtage.

16) Tandhjulene må ikke have en unormal stor slidtage.

17) Kardan forbindelserne må ikke have en unormal stor slidtage.

Eftersyn af disse forhold sker efter motorcykelfabrikantens anvisninger.

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold ved fejl i transmissionssystemet:

18) En kæde, der ikke er smurt, giver øget slidtage på kæde og tandhjul.

19) En slap kæde eller tandrem kan give en urolig kørsel.

20) En stram, slap eller slidt kæde kan springe og derved blokere baghjulet.

1.2.6 Energi- og miljørigtig kørsel

Eleven skal have kendskab til følgende forhold:

1) Motoren bør først startes umiddelbart før, man skal køre.

2) For at mindske luft- og støjforurening bør man ikke lade motoren gå i tomgang i længere tid.

3) Køremåden har stor betydning for energiforbruget.

4) Energiforbruget reduceres, hvis motoren slukkes i forbindelse med længere tids standsning (fx ved jernbaneoverkørsel mv.).

5) Ved energirigtig køreteknik forstås, at man generelt undlader unødvendige og gentagne hastighedsændringer.

6) Ved hastighedsnedsættelse kan energiforbruget reduceres ved at slippe gashåndtaget helt og så vidt muligt undgå at koble ud.

7) Ved at vælge et så højt gear som muligt reduceres energiforbruget.

8) Ved at accelerere moderat og foretage korrekt gearvalg reduceres energiforbruget. Korrekt gearvalg kan være at skifte fra fx anden til fjerde eller fra tredje til femte gear. Hvis man skifter gear tidligt og vælger et så højt gear som muligt, reduceres energiforbruget.

9) Kørsel med unødig vægt på motorcyklen, forøger energiforbruget.

10) Ved kørsel med for lavt dæktryk stiger energiforbruget.

11) Ved kørsel med sidetasker stiger energiforbruget.

Eleven skal have kendskab til følgende forhold:

12) Høje hastigheder og aggressiv kørsel med kraftige accelerationer, fx i forbindelse med overhalinger, medfører øget brændstofforbrug, mens energirigtig køreteknik i almindelighed kan give 5-10 % besparelse af brændstof og i mange tilfælde helt op til 25 % besparelse.

13) Under fremkørsel mod signalregulerede kryds bør det forudses, om standsning for gult eller rødt bliver nødvendigt, og i givet fald skal man tilpasse hastigheden det sidste stykke frem mod krydset frem for at fortsætte med høj hastighed og derefter bremse kraftigt til sidst.

14) Energiforbruget reduceres, hvis man undgår korte og unødvendige køreture.

Eleven skal have kendskab til følgende forhold:

15) Om muligt skåne miljøet ved at planlægge kørslen uden for myldretiden.

16) Vælge det mest brændstoføkonomiske og mindst forurenende køretøj, såfremt dette er muligt.

Lovbestemmelser og forhold vedrørende miljørigtig kørsel

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

17) Motorcyklen skal betjenes således, at den ikke støjer unødvendigt eller udvikler røg og gasarter i unødvendigt omfang.

18) Unødvendig og forstyrrende kørsel må ikke finde sted ved bebyggelse, og hvis kørslen er nødvendig, skal føreren køre på en sådan måde, at andre forstyrres mindst muligt.

19) Eventuelle lokale forbud mod at lade motoren køre i tomgang ud over en vis tid.

1.2.7 Bærende dele

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold:

1) Dæk, hjulfælge, hjuleger og hjullejer skal være ubeskadigede.

2) Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter motorcykelfabrikantens forskrifter.

3) Unormal støj eller rystelser fra hjullejer, hjulophæng eller dæk er tegn på fejl.

Eleven skal have kendskab til følgende forhold:

4) Eventuelt retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved de bærende dele er opfyldt:

5) Hjulfælge skal være ubeskadigede.

6) Hjuleger skal være hele, tilstrækkeligt spændt og til stede i fuldt antal.

7) Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændt og uden slør.

8) Dæk skal have mindst 1 mm dybde i hovedmønstret, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.

9) Støddæmpere skal være virksomme (bedømt ved, at motorcyklens forparti eller bagparti efter en kraftig nedtrykning løfter sig og falder til ro med det samme). Justerbare støddæmpere skal være korrekt indstillet.

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold ved bærende dele:

10) Ujævnt slid på dæk er tegn på fejl.

11) Knirkende eller skrabende lyde under kørslen er tegn på fejl.

12) Teleskopforgaffel, der går i bund under en kraftig opbremsning, er tegn på fejl.

1.2.8 Stel mv.

Eleven skal have kendskab til følgende forhold ved stellet mv.:

1) Stel, skærme, kåber mv. skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan være til unødig fare for andre trafikanter.

2) Begge hjul skal være forsynet med lovlig skærm.

3) Stel, skærme mv. må ikke være beskadiget eller tæret af rust i en sådan grad, at det er til fare for færdselssikkerheden.

1.2.9 Særligt udstyr

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) Eventuel vindskærm skal være fremstillet af klart sikkerhedsglas og være solidt fastgjort til styret eller stellet.

2) Vindskærm, der er så høj, at føreren - ved at se hen over denne - ikke kan se kørebanen 10 m foran førersædet, skal være forsynet med visker og vasker.

3) Motorcykler skal være forsynet med førerspejl i hver side (dette gælder dog ikke ældre motorcykler).

4) Spejlet(ene) skal være rene, hele og korrekt indstillede.

5) En motorcykel skal være forsynet med fodhvilere til fører og eventuel passager.

Eleven skal have kendskab til følgende forhold:

6) Trehjulet motorcykel kan være forsynet med sikkerhedsseler, som skal anvendes under kørsel.

7) Selvstændigt passagersæde skal være forsynet med håndbøjle eller lignende til brug for passageren.

1.2.10 Sidevogn

Udover det i afsnit 1.1 - 1.2.9 anførte gælder for en motorcykel med sidevogn følgende særlige lovbestemmelser og forhold:

Styretøj og bremser

Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser og forhold:

1) En sidevogn kan være udstyret med bremse.

2) En motorcykel kan være forsynet med styrbremse.

Eleven skal beherske følgende færdighed:

3) Kunne betjene eventuel styrbremse.

Tilkobling af sidevogn

Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser:

4) En motorcykel, der anvendes i forbindelse med flere sidevogne, skal sammen med sidevognene godkendes ved syn samt anmeldes til registrering.

Sidevognens indretning og udstyr

Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser:

5) Påbudte lygter og reflekser på sidevognen omfatter:

a) En lygte med hvidt positionslys, anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt.

b) En lygte med rødt baglys, anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt.

Blinklygter

6) Tohjulet motorcykel med sidevogn følger reglerne for motorcykel, idet dog blinklygterne i højre side skal være anbragt på sidevognen så nær dennes yderkant som muligt.

7) En rød, godkendt og mærket bagud vendende refleks.

8) Positionslys og baglys skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m’s afstand uden at blænde.

9) De tilladte lygter og reflekser på motorcykel med sidevogn omfatter:

a) Sidevognen må være udstyret med hvide reflekser foran, gule reflekser på siderne, sidemarkeringslygter og supplerende røde reflekser bagpå.

b) Såfremt en motorcykel med sidevogn er forsynet med 2 fjernlyslygter eller 2 nærlyslygter, gælder:

i) enten skal begge lygter være anbragt på motorcyklen efter reglerne herom, jf. under pkt. 1.2.4, eller

ii) den ene lygte skal være anbragt på motorcyklen og den anden lygte så nær sidevognens yderkant som muligt. Nærlyslygterne og fjernlyslygterne på en motorcykel og sidevogn skal være af samme farve og styrke.

1.2.11 Påhængskøretøj

Ud over det i afsnit 1.1-1.2.10 anførte, gælder for motorcykel med påhængskøretøj følgende lovbestemmelser og forhold:

Generelt

Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser:

1) En motorcykel, der ønskes anvendt som trækkraft for påhængskøretøj, skal have en slagvolumen på mindst 125 cm3.

2) Påhængskøretøjet skal være forsynet med 1 aksel med 1 eller 2 hjul og må ikke anvendes til persontransport.

3) Påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige 200 kg.

4) Påhængskøretøjet må med eller uden læs ikke overstige:

a) en længde på 2,50 m og

b) en bredde på 1,30 m.

Tilkobling af påhængskøretøj

Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser:

5) En motorcykel må kun sammenkobles med påhængskøretøjer, som motorcyklen er godkendt til at måtte sammenkobles med.

6) Påhængskøretøjets tilkoblingsanordning skal passe til motorcyklens tilkoblingsanordning.

7) En motorcykel må kun være forsynet med tilkoblingsanordninger efter fabrikantens forskrifter.

8) En motorcykel skal godkendes ved syn med hvert enkelt påhængskøretøj samt anmeldes til registrering.

Påhængskøretøjets indretning og udstyr

Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser:

9) Påbudte lygter og reflekser bag på påhængskøretøjet omfatter:

a) 2 lygter med rødt lys,

b) 2 lygter med blinklys,

c) 2 lygter med stoplys,

d) nummerpladelys og

e) 2 trekantede røde godkendte og mærkede bagud vendende reflekser.

10) Påhængskøretøjet skal være affjedret og forsynet med støddæmper(e).

1.2.12 Særlige køretøjer

Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelse:

1) For trehjulet motorcykel og stor knallert, der begge kan føres med kørekort til motorcykel, gælder særlige regler for hastighed, indretning og udstyr.

1.3 Personligt udstyr

Hovedmål

Eleven skal lære om det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr, herunder tilpasning samt brug af personligt udstyr i øvrigt.

Delmål

1.3.1 Udstyr og beklædning

Eleven skal angive indholdet af følgende forhold vedrørende den personlige sikkerhed:

1) Handsker, fodtøj og anden påklædning skal yde passende beskyttelse ved ulykke samt mod kulde, blæst og vejrliget i øvrigt.

2) En rygbeskytter kan mindske rygskader ved færdselsulykke.

3) Motorcyklens fører skal under kørsel anvende fastspændt styrthjelm.

4) Styrthjelmen skal være godkendt, dvs. DS-, FS-, SS-, eller E-mærket og må kun bemales eller påsættes mærker efter fabrikantens særlige anvisninger.

5) Styrthjelmen skal have en passende størrelse.

6) Iøjnefaldende køredragt og styrthjelm gør føreren synlig i trafikken og øger dermed færdselssikkerheden.

7) Hjelmvisir eller motorbriller skal være rene og hele.

Eleven skal have kendskab til følgende forhold:

8) Halstørklæde, bælte, bukseben mv. må ikke kunne nå ind i hjul eller kæde eller dække nummerplade, baglygte, refleks og blinklys.

9) Kørsel med rygsæk kan medføre alvorlige ryglæsioner ved færdselsuheld.

1.4 Køretøjets dokumenter

Hovedmål

Eleven skal have kendskab til, hvilke oplysninger der fremgår af motorcyklens dokumenter, samt lære, hvornår disse dokumenter skal medbringes.

Delmål

1.4.1 Registreringsattest mv.

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

1) For at en motorcykel kan anvendes, skal den være registreret og der skal være udstedt en registreringsattest.

2) Af registreringsattest fremgår motorcyklens egenvægt/køreklare vægt, dens tilladte totalvægt, samt eventuelt hvilken sidevogn og/eller påhængskøretøj, der må kobles

til motorcyklen.

3) Attest for flere udførelser, der anvendes når motorcyklen er godkendt til kørsel med sidevogn(e), der kan afmonteres.

4) Attest for godkendte sammenkoblede køretøjer, der anvendes, når motorcyklen er godkendt til kørsel med flere forskellige påhængskøretøjer.

5) På grundlag af registreringsattester eller eventuelt attest for flere udførelser/attest for godkendte sammenkoblede køretøjer kan føreren afgøre, om motorcykel og sidevogn og/eller påhængskøretøj må sammenkobles.

6) Ved kørsel med sidevogn og/eller påhængskøretøj skal registreringsattest og eventuel attest for flere udførelser/attest for godkendte sammenkoblede køretøjer medbringes. Ved kørsel i udlandet skal de originale attester, eller en af SKAT udstedt genpart, medbringes.

7) Ved kørsel i Danmark kan medbringes kopier.

Eleven skal have kendskab til følgende:

8) Mange lande kræver, at der medbringes original registreringsattest ved kørsel i disse lande.