Bilag 3

Tilbage til: Bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv.

  • Andre bilag

  • Bilag 1Særlige regler for taxametre og kontrolapparater
  • Bilag 2Regler for udøvelse af taxameterkontrollantvirksomhed
  • Bilag 3Trafikbog
  • Bilag 4Retningslinier for brud på taxametres plomberinger
  • Bilag 5

Trafikbog

Trafikbog

Stamblad

Bognummer – bladnummer*

Førerens fulde navn 
(skrevet med blokbogstaver eller stempel)*:

Taxiens tilladelsesnummer*

Fornavn

Mellemnavn (evt.)

Efternavn

Fødselsdato*

Evt. stempel 
(husk at stemple på hver kopi)

Evt. førerkort- 
nummer*

Dato ved vagtens begyndelse*

Dato ved 
vagtens 
afslutning**

 

Vagt

Klokken

Taxameter

Kontrol- 
tæller

Slut

Antal 
enheder

Antal 
ture

Total km

Besatte km

Besatte km

Start

*

*

*

*

*

*

I alt

Antal timer **

 

Kørsel uden taxameter (timekørsel, lægevagt mv.)***

Fejlture (forgæves ture)


Fra kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beløb 

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

 

Returkørsel med passagerer


Fra sted

 

 


Til sted

 

 


Kørsels- 
strækning


Km


Km

 

Taxiens kilometertællerstilling 
Samtlige 6 felter skal udfyldes”)


Start*

 

 

 

 

 

 


Slut**

 

 

 

 

 

 

 

Kørselsindtægter**

Antal 
ture

x

Grundtakst 

=

Kr.

Antal 
enheder

x

á kr. 

=

 

+


Evt. totalbeløb

 


Uden taxameter

+


I alt

Kr.


Fejlture

÷


I alt

Kr.

* skal udfyldes ved vagtens/kørslens start.

skal udfyldes ved vagtens/kørslens afslutning.

* såfremt man i løbet af vagten/kørslen har flere ture uden taxameter end et stamblad kan indeholde, skal stambladet afsluttes og et nyt blad føres.