Bilag 1

Tilbage til: Tilbageleveringsloven
Bilag

Andre bilag

  • Bilag 1 (Oversigt over kulturgenstande omfattet af lovens § 3:)

Oversigt over kulturgenstande omfattet af lovens § 3:
Bilag 1

(a) Sjældne samlinger og eksemplarer af fauna, flora, mineraler og anatomi, og genstande af palæontologisk interesse,
(b) genstande med tilknytning til historien, herunder videnskabernes og teknologiens historie og militær og samfundshistorie, og til nationale lederes, filosoffers, videnskabsmænds og kunstneres liv samt til begivenheder af national betydning,
(c) fund fra arkæologiske udgravninger (herunder tilladte og skjulte) eller fra arkæologiske opdagelser,
(d) dele af kunstneriske eller historiske monumenter eller dele fra arkæologiske fundsteder, som er blevet afskilt fra disse,
(e) antikviteter, der er over 100 år gamle, såsom inskriptioner, mønter og graverede segl,
(f) genstande af etnologisk interesse,
(g) genstande af kunstnerisk interesse, såsom:
   (i) billeder, malerier og tegninger fremstillet udelukkede med hånden på ethvert grundlag og af ethvert materiale (med undtagelse af industrielt design og fabriksfremstillede, hånddekorerede genstande),
   (ii) originale statuer og skulpturer af ethvert materiale,
   (iii) originale graveringer, tryk og litografier,
   (iv) originale kunstneriske assemblager og montager af ethvert materiale,
(h) sjældne manuskripter og inkunabler, gamle bøger, dokumenter og publikationer af særlig interesse (historiske, kunstneriske, videnskabelige, litterære, osv.) enkeltvise eller i samlinger,
(i) frimærker, stempelmærker og lignende mærker, enkeltvise eller i samlinger,
(j) arkiver, herunder lydarkiver, fotografiske og kinematografiske arkiver,
(k) møbler, der er over 100 år gamle, og gamle musikinstrumenter.