Bilag 1

Bilag

Andre bilag

  • Bilag 1 (Meddelelse om pålæg af standsnings- og parkeringsafgift, jf. § 2, skal indeholde følgende oplysninger:)

Meddelelse om pålæg af standsnings- og parkeringsafgift, jf. § 2, skal indeholde følgende oplysninger:
Bilag 1

1. Hvilken myndighed, der har pålagt afgiften.

I det tilfælde, at kontrollen varetages efter aftale med anden vejmyndighed, skal dette ligeledes fremgå.

2. Begrundelse for afgiften.

Henvisning til det relevante retsgrundlag skal fremgå.

3. Betalingsvejledning.

Herunder både betalingsfrist og hvordan betaling kan ske.

4. Klagevejledning.

Hvortil indsigelser mod afgiften kan rettes. Det skal herudover fremgåat der ikke er mulighed for at klage over afgiften til en anden myndighed, men at der er mulighed for at få den prøvet ved fogedretten samt proceduren herfor.

5. Ved for sen betaling.

Oplysninger om procedure, hvis ikke afgiften betales til tiden, herunder hvilke merudgifter der påløber.

6. Persondatalovgivning.

De til enhver tid gældende persondataretlige regler skal overholdes. Det skal fremgå, hvilke oplysninger, der bliver behandlet i forbindelse med sagsbehandlingen.