Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelse til motorcykel (kategori A1, A2 og A)

 • Andre bilag

 • Bilag 1INDHOLDSFORTEGNELSE
 • Bilag 20. INDLEDNING
 • Bilag 31. MOTORCYKLENS INDRETNING, UDSTYR, BETJENING OG DOKUMENTER SAMT PERSONLIGT UDSTYR
 • Bilag 42. MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS
 • Bilag 53. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 • Bilag 64. TRAFIKANTADFÆRD
 • Bilag 75. VEJFORHOLD
 • Bilag 86. GRUNDREGLER FOR KØRSEL PÅ MOTORCYKEL
 • Bilag 97. MANØVRER PÅ VEJ
 • Bilag 108. Særlige risikoforhold i trafikken
 • Bilag 119. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 • Bilag 1210. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

INDHOLDSFORTEGNELSE

0.
INDLEDNING
 
0.1
Systematikken i undervisningsplanen
 
0.2
Præstationskravenes anvendelse
       
1.
MOTORCYKLENS INDRETNING, UDSTYR, BETJENING OG DOKUMENTER SAMTAMT PERSONLIGT UDSTYR
 
1.1
Betjeningsudstyr og instrumenter
   
1.1.1
Betjeningsudstyr
   
1.1.2
Instrumenter og kontroludstyr
   
1.1.3
Motor, tænding og gashåndtag
   
1.1.4
Kobling
   
1.1.5
Gear
   
1.1.6
Styreapparat
   
1.1.7
Bremser
 
1.2
Lovbestemmelser om motorcyklens indretning og udstyr mv.
   
1.2.1
Førerens og ejerens ansvar
   
1.2.2
Styreapparat
   
1.2.3
Bremser
   
1.2.4
Lygter, reflekser og horn
   
1.2.5
Motor og udstødningssystem samt transmission
   
1.2.6
Energi- og miljørigtig kørsel
   
1.2.7
Bærende dele
   
1.2.8
Stel mv.
   
1.2.9
Særligt udstyr
   
1.2.10
Sidevogn
   
1.2.11
Påhængskøretøj
   
1.2.12
Særlige køretøjer
 
1.3
Personligt udstyr
   
1.3.1
Udstyr og beklædning
 
1.4
Køretøjets dokumenter
   
1.4.1
Registreringsattest mv.
       
2.
MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS
 
2.1
Forberedelse til kørsel
   
2.1.1
Personligt udstyr
   
2.1.2
Motorcyklens udstyr
 
2.2
Håndtering af motorcyklen
   
2.2.1
Trække motorcyklen
   
2.2.2
Korrekt siddestilling mv.
 
2.3
Start af motor og koblingsbetjening
   
2.3.1
Start og stop af motor
   
2.3.2
Fornemme koblingspunkt
 
2.4
Igangsætning og standsning
   
2.4.1
Igangsætning og standsning på plan vej
   
2.4.2
Igangsætning med aktiveret fodbremse
 
2.5
Langsom kørsel ligeud og i cirkler
   
2.5.1
Ligeudkørsel
   
2.5.2
Kørsel i cirkel og i 8-tal
 
2.6
Igangsætning, balance, bremsning, standsning samt styring i cirkelbaner
   
2.6.1
Igangsætning i cirkelbane og standsning
   
2.6.2
U-vending
   
2.6.3
Trække motorcyklen og langsom slalomkørsel
 
2.7
Kørsel i sving med kropshældning
   
2.7.1
Kørsel i cirkel og slalom
 
2.8
Bremsning ved moderate hastigheder
   
2.8.1
Brug af håndbremse og fodbremse hver for sig
   
2.8.2
Brug af begge bremser samtidig
 
2.9
Kombineret bremse- og undvigemanøvre
   
2.9.1
Bremse- og undvigemanøvre
 
2.10
Undvigemanøvre med kontra styring
   
2.10.1
Undvigemanøvre
 
2.11
Højresving om hjørner
   
2.11.1
Højresving uden standsning
   
2.11.2
Højresving med standsning
       
3.
KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER
 
3.1
Generelt om manøvreegenskaber
   
3.1.1
Fartegenskaber
   
3.1.2
Styreegenskaber
   
3.1.3
Førerens orienteringsvilkår
 
3.2
Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
   
3.2.1
Person- og varebiler
   
3.2.2
Lastbiler, herunder busser
   
3.2.3
Biler med påhængskøretøj
   
3.2.4
Traktorer, herunder motorredskaber
   
3.2.5
Motorcykler
   
3.2.6
Knallerter
   
3.2.7
Cykler
       
4.
TRAFIKANTADFÆRD
 
4.1
Opfattelse og reaktion
   
4.1.1
Motorcyklistens vigtigste opgaver
   
4.1.2
Reaktionstiden
   
4.1.3
Opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning
   
4.1.4
Forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen
   
4.1.5
Mobiltelefoners indvirken på opfattelses- og reaktionsevnen
   
4.1.6
Uopmærksomhed og distraktion
 
4.2
Syn og bevægelse
   
4.2.1
Synsretning og bevægelsesretning
 
4.3
Bedømmelse af afstand og hastighed
   
4.3.1
Bedømmelse af afstand
   
4.3.2
Bedømmelse af egen hastighed
   
4.3.3
Bedømmelse af andres hastighed
 
4.4
Lovbestemmelser om køreevne og helbred
   
4.4.1
Alkohol
   
4.4.2
Narkotika
   
4.4.3
Sygdom, medicin, træthed og lignende
 
4.5
Andre trafikanters adfærd
   
4.5.1
Ulykker, alder og trafikantart
   
4.5.2
Aldersbetingede vanskeligheder
 
4.6
Bedømmelse af andre trafikanter
   
4.6.1
Kendetegn på alder, opmærksomhed og hensigt
   
4.6.2
Særlig udsatte trafikanters typiske fejl
 
4.7
Egne holdninger og egen adfærd
   
4.7.1
Holdninger
   
4.7.2
Adfærd
   
4.7.3
Egne kørselskompetencer
   
4.7.4
Risikoblindhed
       
5.
VEJFORHOLD
 
5.1
Vejenes sikkerhedsmæssige udformning
   
5.1.1
Grænser for vejes sikkerhed
   
5.1.2
Benyttelse af vejene
 
5.2
Risikoforhold ved vejene
   
5.2.1
Kendetegn på risikoforhold
   
5.2.2
Vejens omgivelser
   
5.2.3
Vejens udstyr eller standard
   
5.2.4
Vejens forløb
   
5.2.5
Vejens brug
   
5.2.6
Vejens type eller klasse
       
6.
GRUNDREGLER FOR KØRSEL PÅ MOTORCYKEL
 
6.1
Anvisninger for færdslen
   
6.1.1
Færdselslovens gyldighed
   
6.1.2
Anvisninger for kørslen
   
6.1.3
Kørekortkategorier og førerret
 
6.2
Sikker og uhindret afvikling af færdslen
   
6.2.1
Grundregler for færdslen
   
6.2.2
Fare, ulempe og unødig ulempe
   
6.2.3
Signalgivning
   
6.2.4
Tegngivning
   
6.2.5
Brug af lys
   
6.2.6
Fri passage for bestemte trafikarter
   
6.2.7
Personer og gods mv.
   
6.2.8
Motorstop mv.
   
6.2.9
Færdselsulykke
   
6.2.10
Forsikringspligt
   
6.2.11
Overladelse af køretøj til andre
       
7.
MANØVRER PÅ VEJ
 
7.1
Igangsætning og standsning ved kørebanekant
   
7.1.1
Kendskab til ulykker
   
7.1.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.1.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.1.4
Manøvrefærdigheder
   
7.1.5
Lovbestemmelser og forhold
 
7.2
Placering under ligeudkørsel
   
7.2.1
Kendskab til ulykker
   
7.2.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.2.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.2.4
Manøvrefærdigheder
   
7.2.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.3
Hastighed under ligeudkørsel
   
7.3.1
Kendskab til ulykker
   
7.3.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.3.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.3.4
Manøvrefærdigheder
   
7.3.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.4
Vognbaneskift og sammenfletning
   
7.4.1
Kendskab til ulykker
   
7.4.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.4.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.4.4
Manøvrefærdigheder
   
7.4.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.5
Vending
   
7.5.1
Kendskab til ulykker
   
7.5.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.5.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.5.4
Manøvrefærdigheder
   
7.5.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.6
Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.
   
7.6.1
Kendskab til ulykker
   
7.6.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.6.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.6.4
Manøvrefærdigheder
 
7.7
Møde
   
7.7.1
Kendskab til ulykker
   
7.7.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.7.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.7.4
Manøvrefærdigheder
   
7.7.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.8
Kørsel foran eller efter andre
   
7.8.1
Kendskab til ulykker
   
7.8.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.8.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.8.4
Manøvrefærdigheder
   
7.8.5
Lovbestemmelser og andre forhold
 
7.9
Overhaling
   
7.9.1
Kendskab til ulykker
   
7.9.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.9.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.9.4
Manøvrefærdigheder
   
7.9.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.10
Kørsel i trafiksanerede områder
   
7.10.1
Kendskab til ulykker
   
7.10.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.10.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.10.4
Manøvrefærdigheder
   
7.10.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.11
Fremkørsel mod kryds
   
7.11.1
Kendskab til ulykker
   
7.11.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.11.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.11.4
Manøvrefærdigheder
 
7.12
Ligeudkørsel i kryds
   
7.12.1
Kendskab til ulykker
   
7.12.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.12.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.12.4
Manøvrefærdigheder
 
7.13
Højresving i kryds
   
7.13.1
Kendskab til ulykker
   
7.13.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.13.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.13.4
Manøvrefærdigheder
 
7.14
Venstresving i kryds
   
7.14.1
Kendskab til ulykker
   
7.14.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.14.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.14.4
Manøvrefærdigheder
 
7.15
Kørsel i rundkørsel
   
7.15.1
Kendskab til ulykker
   
7.15.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.15.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.15.4
Manøvrefærdigheder
 
7.16
Kørsel på motorvej
   
7.16.1
Kendskab til ulykker
   
7.16.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.16.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.16.4
Manøvrefærdigheder
   
7.16.5
Lovbestemmelser i øvrigt
   
7.16.6
Kørsel på motortrafikvej
 
7.17
Kørsel ved siden af andre
   
7.17.1
Kendskab til ulykker
   
7.17.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.17.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.17.4
Manøvrefærdigheder
 
7.18
Standsning og parkering
   
7.18.1
Kendskab til ulykker
   
7.18.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.18.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.18.4
Manøvrefærdigheder
   
7.18.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.19
Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt
   
7.19.1
Kendskab til ulykker
   
7.19.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.19.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.19.4
Manøvrefærdigheder
   
7.19.5
Lovbestemmelser i øvrigt
 
7.20
Kørsel i tunnel
   
7.20.1
Kendskab til ulykker
   
7.20.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.20.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.20.4
Manøvrefærdigheder
 
7.21
Kørsel ved letbane
   
7.21.1
Kendskab til ulykker
   
7.21.2
Kendskab til risikoforhold
   
7.21.3
Orienteringsfærdigheder
   
7.21.4
Manøvrefærdigheder
8.
SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN
 
8.1
Særlige risikoforhold
   
8.1.1
Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor
   
8.1.2
Narkotika som ulykkes- og skadesfaktor
   
8.1.3
Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor
 
8.2
Egne holdninger og adfærd
   
8.2.1
Opmærksomhed
   
8.2.2
Adfærd over for andre
   
8.2.3
Egne kørselskompetencer
       
9.
MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG
 
9.1
Vejgreb og belæsning
   
9.1.1
Vejgrebets betydning
   
9.1.2
Belæsning, dæktype, dæktryk og slidbanemønster
 
9.2
Hastighed, bremselængde og vejgrebets udnyttelse
   
9.2.1
Bevægelsesenergi og hastighed
   
9.2.2
Bremselængder
   
9.2.3
Bremsning under ligeudkørsel
   
9.2.4
Vejgrebets udnyttelse
 
9.3
Kørsel i sving med kropshældning
   
9.3.1
Motorcyklens fysiske påvirkninger
   
9.3.2
Slalomkørsel og kontra styring
   
9.3.3
Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning
   
9.3.4
Bremsning med undvigemanøvre
 
9.4
Forholdsregler ved udskridning og slingrende kørsel
   
9.4.1
Baghjulsudskridning
   
9.4.2
Rystelser og svingninger i motorcyklen
 
9.5
Manøvreprøver
   
9.5.1
Manøvreprøver
 
9.6
Kørsel med sidevogn
   
9.6.1
Kørsel i 8-tal og slalom
   
9.6.2
Acceleration og bremsning
   
9.6.3
Kørsel i cirkel med løft af sidevognshjul
   
9.6.4
Svingning til højre og venstre
       
10.
FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE
 
10.1
Betingelser for at få kørekort
   
10.1.1
Køreundervisning mv.
   
10.1.2
Indstilling til køreprøve
 
10.2
Køreprøvens gennemførelse
   
10.2.1
Krav ved køreprøven
   
10.2.2
Teoriprøven
   
10.2.3
Den praktiske prøve
 
10.3
Lovbestemmelser om kørekort
   
10.3.1
Kørekortets gyldighed
   
10.3.2
Inddragelse og generhvervelse/gengivelse af kørekort