Bilag 1

Tilbage til: Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

  • Andre bilag

  • Bilag 1Obligatoriske sprogprøver
  • Bilag 2Obligatoriske sprogprøver

Obligatoriske sprogprøver

Børnehaveklasse

Prøvens indhold

1.1. Hvert sprogprøveforsøg består af fire delprøver, der har karakter af sproglege, som afvikles inden for en periode på maksimalt 15 skoledage. Hver delprøve varer op til 45 minutter.

1.2. Der prøves i:

1) Lydlig opmærksomhed (fx rim)

2) Ordforråd

3) Grammatiske færdigheder (fx ordbøjning, sætningsdannelse)

4) Fortælling og oplæsning

5) Samtale og dialog

6) Skrivning og læsning

1.3. Sprogprøven gennemføres i et trygt miljø for eleverne, som har lighed med øvrige dagligdags- og undervisningssituationer.

1.4. Sprogprøven afvikles ved, at børnehaveklasselederen eller en anden af skolens leder udpeget pædagogiske medarbejder gennemfører sprogprøven med eleverne, hvorved børnehaveklasselederen eller en anden af skolens leder udpeget pædagogiske medarbejder vurderer elevernes sprog inden for de seks sproglige områder, jf. pkt. 1.2.