Bilag 1

Bilag 1

De kilder, der henvises til i § 2, omfatter følgende:

1. For udgivne bøger:

a) pligtafleveringsinstitutioner, bibliotekers kataloger og myndighedsarkiver, der føres af biblioteker og andre institutioner,

b) sammenslutninger af udgivere og forfattersammenslutninger,

c) eksisterende databaser og registre, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number) og databaser med lister af trykte bøger,

d) databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, særligt organisationer, der forvalter reproduktionsrettigheder, og

e) kilder, der integrerer adskillige databaser og registre, herunder VIAF (Virtual International Authority Files) og ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

2. For aviser, blade og tidsskrifter:

a) ISSN (International Standard Serial Number) for tidsskrifter,

b) bibliotekers og andre samlingers kartoteker og kataloger,

c) pligtafleveringsinstitutioner,

d) sammenslutninger af udgivere og forfatter- og journalistsammenslutninger, og

e) databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, herunder organisationer, der forvalter reproduktionsrettigheder.

3. For kunstværker, herunder fotografier, illustrationer, design, arkitektur, skitser af sidstnævnte værker og andre sådanne værker indeholdt i bøger, tidsskrifter, aviser og blade eller andre værker:

a) de kilder, der er nævnt i dette bilags nr. 1 og 2.

b) databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, særligt for kunstværker og inklusive organisationer, der forvalter reproduktionsrettigheder, og

c) billedbureauers databaser, hvor det er relevant.

4. For filmværker og lydoptagelser:

a) pligtafleveringsinstitutioner,

b) producentsammenslutninger,

c) film- eller lydarvsinstitutioners og nationale bibliotekers databaser,

d) databaser med relevante standarder og identifikationsnumre såsom ISAN (International Standard Audiovisual Number) for filmværker, ISWC (International Standard Music Work Code) for musikværker og ISRC (International Standard Recording Code) for lydoptagelser,

e) databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, særligt for forfattere, udøvende kunstnere, fremstillere af lydoptagelser og producenter af filmværker,

f) oplysninger om medvirkende og andre oplysninger, der er anført på værkets eller lydoptagelsens emballage, og

g) databaser hos andre relevante sammenslutninger, der repræsenterer en særlig kategori af rettighedshavere.