Bilag 1

Bilag

Andre bilag

  • Bilag 1 (Organisationer og offentlige myndigheder der er tillagt klageadgang i henhold til § 6, stk. 1, nr. 3, i lov om Klagenævnet for Udbud)

Organisationer og offentlige myndigheder der er tillagt klageadgang i henhold til § 6, stk. 1, nr. 3, i lov om Klagenævnet for Udbud
Bilag 1

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Asfaltindustrien

Boligselskabernes Landsforening (BL)

Brancheforeningen for Kontor og Papir (KONPA)

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK)

Brancheforeningen SPT (sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler)

Brancheforeningen for Sundhed og Forebyggelse (BSF)

Bygge- Anlægs- og Trækartellet

Bygherreforeningen

Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark

CO-Industri

Danish Design Association (DDA)

Danmarks Rederiforening

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Byggeri

Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening (DADIF)

Dansk Energi

Dansk Erhverv

Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO)

Dansk Fjernvarme

Dansk Kollektiv Trafik

Dansk Mode og Textil

Dansk Taxi Råd

Dansk Transport og Logistik

Danske Ark

Danske Busvognmænd

Danske Havnevirksomheder

Danske Regioner

Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB)

De kommunale tilsynsmyndigheder

De Samvirkende Købmænd (DSK)

DI – Organisation for erhvervslivet

Finansministeriet

Finansrådet

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Foreningen Af Sygeplejevikarbureauer i Danmark (FASID)

Foreningen af Vandværker i Danmark

Foreningen af Vikarbureauer i Danmark (FVD)

Foreningen Registrerede Revisorer FRR

Forsikring & Pension

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Forsvarets Koncernfælles Informationstjeneste

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarsministeriet

Genvindingsindustrien (GI)

Grafisk Arbejdsgiverforening (GA)

Grafisk Industri og Medie Kartel

Handelskartellet i Danmark

Hotel- og Restaurationsbranchen (HORESTA)

Håndværksrådet

Ingeniørforeningen i Danmark

International Transport Danmark

IT-Branchen

Jobrådgivernes Brancheforening

KL

Landbrug & Fødevarer

Landsorganisationen i Danmark

Lægemiddelindustriforeningen

Medicoindustrien

Offentligt Ansattes Organisationer

Professionel Elektronik (PE)

Public Relations Branchen

Realkreditrådet

Sammenslutningen af Danske Oversættelsesvirksomheder

Tekniq - Installatørernes Organisation

Vikarbureauer Certificerede i Danmark (VICE)