14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesbekendtgørelsen § 32

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 901 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Regulering og ikrafttræden
De beløb, der er nævnt i bekendtgørelsens § 6, stk. 1, § 9, stk. 1 og 2, §§ 10-12, § 13, stk. 1, § 21, stk. 1, § 22, stk. 1-3, § 28, stk. 2, § 29, stk. 2, § 30, stk. 1, og § 34, stk. 1, fastsættes i en bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner.

•••

Stk. 2 Beløbene reguleres en gang årligt pr. 1. januar.

•••
profile photo
Profilside