Kalenderdage eller arbejdsdage

Beregn hvornår en frist, som består af et antal kalenderdage eller arbejdsdage, udløber.

Angiv med flueben nedenfor, hvis 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag ikke skal tælle som arbejdsdage.

Startdato
Antal dage
Arbejdsdage / kalenderdage
Sæt flueben ved nedenstående dage, hvis du ikke vil tælle dem med som hverdage (bemærk, at de ikke er helligdage):
1. maj
Grundlovsdag
Juleaftensdag
Nytårsaftensdag

Frist udløber: