Beregning af ejerandele ved kapitalforhøjelse

Når et selskab planlægger en kapitalforhøjelse, ved man ofte, hvor mange procent, de nye ejerandele, som udstedes ved kapitaludvidelsen skal udgøre af selskabets samlede kapital efter kapitalforhøjelsen. På den baggrund beregner man så, hvor mange ejerandele, der skal udstedes.

Et typisk eksempel er, at et anpartsselskab med 80.000 anparter vil udstede nye anparter til fordel for en ny anpartshaver, som skal besidde f.eks. 25% af selskabskapitalen efter kapitaludvidelsen. En almindelig fejl er så at udstede 20.000 anparter, således at den nye anpartshaver kun kommer til at besidde 20% af kapitalen, fordi man ved beregningen ikke tager højde for, at de nye anparter også øger den samlede kapital.

Beregneren nedenfor kan bruges til at undgå sådanne fejl.

Bemærk, at selvom beregneren omtaler antal anparter udtrykt i styk, så kan antallet lige så vel udtrykkes i nominel kapital.

Selskabets nuværende totale antal ejerandele:
Ejerandel i procent, som den nye ejer skal have:
Antal ejerandele til ny ejer:
Selskabskapital efter kapitalforhøjelsen:

Bemærk, at såfremt resultatet ikke giver et helt antal anparter, skal man vælge om der skal rundes op eller ned (der kan ikke udstedes halve eller kvarte ejerandele).