Bekendtgørelse om vejafmærkning § 39

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om vejafmærkning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 425 af 13. april 2023

I. Vejvisning og stedsangivelse og turistoplysning på motorvej
§ 39

Vejvisningstavler på motorvej har grøn bund, når der vejvises til mål ad motorvej, og blå bund, når der vejvises til mål bort fra motorvej ad frakørsel. Tekst og symboler er hvide. Dog er numre på motorvejsfrakørsler røde i et hvidt sekskantet felt, og servicesymboler er sorte i et hvidt felt, jf. dog § 46, tavle M 21 Førstehjælp.

Stk. 2 Vejvisningstavler på motorvej kan være ophængt over kørebanen som portaltavler eller være opsat ved siden af kørebanen.

Stk. 3 K 30 Turistoplysningstavle på motorvej har brun bund. Tekst og illustration er hvid.

Stk. 4 K 30 Turistoplysningstavle opsættes ved siden af kørebanen.

Stk. 5 På vejvisningstavler på motorvej kan være vist forbudstavler eller oplysningstavler.