14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og bygger på bekendtgørelse nr. 1701 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Ved udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under en kollektiv ferielukning frem til den 30. september 2020 medfører dage, hvor der har været afholdt ferie efter § 3, stk. 5, i lov om lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med COVID-19, fradrag i dagpengene. Tilsvarende gælder, hvis der er udbetalt feriedagpenge, der er optjent til afholdelse i perioden 1. maj-31. august 2020.

•••

Stk. 2 Fradraget for feriedagene udgør 7,4 timer pr. dag, hvis medlemmet er fuldtidsforsikret, og 6 timer pr. dag, hvis medlemmet er deltidsforsikret.

•••
profile photo
Profilside