14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1112 af 01. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Hvis en tandlæge, der er godkendt til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, afregner tilskud til ydelser, der er anvendt forkert, jf. bilag 2 ”Ydelsesbeskrivelser og honorarberegning”, kan regionsrådet kræve, at det afregnede tilskud, jf. bilag 1 ”Økonomiske vilkår vedrørende tandlægehjælp” betales tilbage.

•••

Stk. 2 Krav om tilbagebetaling kan højst omfatte forskellen mellem den konstaterede og den korrekte anvendelse af de afregnede ydelser.

•••
profile photo
Profilside