Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 942 af 10. september 2019

§ 16

Sekretariatet forbereder sagerne om klager over skadesforsikringsselskabernes afgørelser i NBCR-terrorskader.

Stk. 2 Terrorforsikringsrådet kan beslutte at udsætte sagens behandling med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger, hvis dette skønnes at have betydning for sagens afgørelse.

Stk. 3 Terrorforsikringsrådets afgørelser skal begrundes. I det omfang afgørelsen beror på en flertalsbeslutning, skal også mindretallets holdning begrundes.

Stk. 4 Hvis en klager har fået helt eller delvist medhold, kan opfyldelse af afgørelsen ske direkte af Terrorforsikringsrådet uden anvisning fra skadesforsikringsselskabet.