14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 942 af 10. september 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader

Kapitel 5

Betaling for varetagelse af sekretariatsfunktionen for Terrorforsikringsrådet

§9 Udgifter til Terrorforsikringsrådets administration i forbindelse med erstatningsudbetalinger ved NBCR-terrorangreb, herunder behandling af klagesager, tilsyn, ekstern bistand mv. finansieres inden for rammerne af terrorforsikringsordningen, jf. § 4 i lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.

Stk. 2 De nærmere vilkår for betaling for varetagelse af sekretariatsfunktionen i forbindelse med et NBCR-terrorangreb fastsættes i en aftale mellem Erhvervsministeriet og Finanstilsynet på baggrund af sekretariatets arbejdsbyrde og udgifter til sekretariatets drift.

Stk. 3 Ved større, pludselige ændringer i sekretariatets arbejdsbyrde i forbindelse med et NBCR-terrorangreb, optages der forhandlinger med Erhvervsministeriet om betalingen herfor.

profile photo
Profilside