Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2021 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1596 af 05. november 2020

§ 1

Bidraget fra private arbejdsgivere fastsættes for 2021 til 520 kr. for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.