Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2014 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1300 af 12. november 2013

Kapitel 1 Befordringsfradrag
§ 1

Kilometersatsen for fradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejdsplads i indkomståret 2014 er fastsat således:

  • 1) 0 - 24 km inkl. intet fradrag.

  • 2) 25 - 120 km inkl. 2,10 kr. pr. kilometer.

  • 3) Over 120 km 1,05 kr. pr. kilometer.

§ 2

For pendlere i en udkantskommune beregnes fradraget for befordring over 120 kilometer med 2,10 kr. pr. kilometer efter de nærmere betingelser i ligningslovens § 9 C, stk. 3.

§ 3

For personer med lav indkomst tillægges fradraget en procentdel efter reglerne i ligningslovens 9 C, stk. 4.