Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2021

§ 3

Efter § 1 b, stk. 1, i lov om våben og eksplosivstoffer kan Sikkerhedsstyrelsen til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler til brug for styrelsens kontrol.

Stk. 2 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af Sikkerhedsstyrelsens kontrol.