Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 274 af 28. august 1964,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 563 af 06. august 1990

§ 10

Samtidig med første registrering af adkomst noteres endnu gældende rettigheder, der har været indført i udenlansk register.