Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 523 af 24. maj 2024

Registrering og anmeldelse m.m.
§ 17

Det påhviler revisor at registrere oplysningerne efter § 14, nr. 5-7. Den godkendte revisor har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i registeret, jf. §§ 18 og 19.

Stk. 2 Registreringer skal ske elektronisk med digital signatur/MitID. Registrering af godkendte revisorer med et CPR-nr. skal ske med et personligt certifikat via www.virk.dk.

Stk. 3 Revisorer, som ikke har et CPR-nr., kan foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø eller pr. mail til erst@erst.dk.