Bekendtgørelse om pligt til indrapportering af krav til Europa-Kommissionen § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1361 af 15. december 2009

Midlertidig levering af tjenesteydelser
§ 4

En kompetent myndighed, der i overensstemmelse med lovens § 11 ændrer eller indfører nye krav til en tjenesteyder, som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, skal indrapportere kravene til Europa-Kommissionen. Indrapporteringen er ikke til hinder for, at de pågældende krav kan håndhæves.