14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 931 af 19. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Tilskud til nødvendige merudgifter ydes efter reglerne i § 100, stk. 3, i lov om social service.

•••

Stk. 2 Tilskuddet ydes som udgangspunkt som en kontantydelse. Visse ydelser kan dog aftales som naturalhjælp, som afregnes direkte af kommunen.

•••

Stk. 3 Den kontante del af ydelsen udbetales i månedlige rater. Beløb, som afregnes direkte af kommunen, modregnes i det månedlige tilskud.

•••
profile photo
Profilside