14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bekendtgørelsens område
Denne bekendtgørelse omfatter markedsføring og mærkning af de i bilag 1 anførte produkter.

•••
profile photo
Profilside