Bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1369 af 25. november 2015

Bekendtgørelsens område
§ 1

Denne bekendtgørelse omfatter markedsføring og mærkning af de i bilag 1 anførte produkter.