14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens § 54 § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1518 af 14. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Erhververen af en fast ejendom, der ikke kan afgive erklæring efter § 2, skal oplyse, om det kun er en del af ejendommens areal, der overdrages.

•••

Stk. 2 Overdrages alene en del af ejendommens areal, skal det overdragne areal beskrives ved angivelse af matrikelnummer, nummer på delareal og størrelse oplyst i kvadratmeter. Omfatter det overdragne areal flere matrikelnumre, afgives oplysningerne for hvert matrikelnummer.

•••

Stk. 3 Overdrages en ideel anpart af en ejendom, skal den overdragne andels størrelse oplyses ved angivelse af en brøkdel af den samlede ejendom.

•••
profile photo
Profilside