14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af covid-19 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1580 af 06. July 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Covid-19 her i landet fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler for personer, som er omfattet af integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020 om integration af udlændinge i Danmark og regler fastsat i medfør heraf:

  • 1) § 26 a, stk. 2, 1. pkt., om jobparates tilmelding som jobsøgende i jobcenteret. Tilmelding kan ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved fysisk brev afleveret hos kommunen, hvis udlændingen ikke har mulighed for at tilmelde sig på Jobnet. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

  • 2) § 26 b, stk. 9, om jobcenterets pligt til at yde bistand med registrering af cv-oplysninger, såfremt udlændingen anmoder herom. Jobcentret kan vælge, om bistanden skal ske ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

  • 3) § 27 om kommunalbestyrelsens pligt til at indkalde til en individuel samtale vedrørende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen. Kommunalbestyrelsen kan vælge, om samtalen skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. Fravigelsen gælder indtil 1. august 2021.

•••
profile photo
Profilside