Bekendtgørelse om forretningsorden for Penge- og Pensionspanelet § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1599 af 19. december 2007

§ 5

Finanstilsynets direktør, eller hvem blandt Finanstilsynets ansatte denne bemyndiger dertil og panelets sekretær deltager i panelets møder. Andre af Finanstilsynets ansatte kan med formandens samtykke deltage i møderne.

Stk. 2 Panelets møder er ikke offentlige.