14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 977 af 01. juli 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Rådet skal overvåge opfølgningen på de af rådet vedtagne advarsler og henstillinger, herunder skal rådet vurdere, om de handlinger eller undladelser og begrundelserne herfor, som modtagerne har redegjort for, er tilstrækkelige. Hvis en modtager ikke følger en offentliggjort henstilling, skal rådet offentliggøre en vurdering af, hvilke konsekvenser det har for de systemiske risici.

•••
profile photo
Profilside