Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 539 af 26. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 574 af 30. marts 2021, bekendtgørelse nr. 615 af 09. april 2021 og bekendtgørelse nr. 681 af 17. april 2021

§ 3

Videregående uddannelsesinstitutioner på Kirkeministeriets område, der holder lukket for modtagelse af elever og studerende, jf. § 2, genåbnes gradvist for følgende:

  • 1) Elever og studerende på videregående uddannelser på uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 1, jf. dog § 4.

  • 2) Afgangsstuderende, der ikke er omfattet af nr. 1, på videregående uddannelser med mange praksisrettede elementer, medmindre uddannelsesinstitutionen er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 2, dog således at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse elever og studerende på hver geografisk lokalitet af institutionen ikke overstiger 50 pct., jf. dog § 4. Uddannelsesinstitutionen beslutter, hvilke konkrete uddannelser der er omfattet af 1. pkt.

  • 3) Elever og studerende på videregående uddannelser på uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 3, og som ikke er omfattet af nr. 2, dog således at den ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse elever og studerende på hver geografisk lokalitet af institutionen ikke overstiger 30 pct., jf. dog § 4. For elever og studerende på videregående uddannelser på uddannelsesinstitutioner, som ikke er omfattet af nr. 1 og 2, må den ugentlige tilstedeværelsesprocent på hver geografiske lokalitet af institutionen ikke overstige 20 pct., jf. dog § 4.  2. pkt. gælder ikke for uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 2.

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionen kan tillade, at elever og studerende på videregående uddannelser i nærmere bestemt omfang gives adgang til at mødes fysisk i studiegrupper, læsegrupper på biblioteker m.v. på uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 4.  1. pkt. gælder ikke for uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 2.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 3, kan anvende institutionens udendørsarealer til undervisningsbrug for studerende på videregående uddannelser, jf. dog § 4.