Bekendtgørelse om fleksjob m.v. § 8

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om fleksjob m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1769 af 06. september 2021

Anmodning om udbetaling af tilskud tilkendt før den 1. januar 2013
§ 8

Arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende skal anmode kommunen om udbetaling af tilskud til lønnen til personer i fleksjob, jf. § 133, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller udbetaling af støtte i form af tilskud, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Anmodning om udbetaling af tilskud efter stk. 1 kan ske via Nemrefusion.