Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser, Revisornævnet samt hvidvasktilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1453 af 23. juni 2021

Gebyrsatser
§ 3

De til enhver tid gældende gebyrer fremgår af Erhvervsstyrelsens hjemmeside, www.erhvervsstyrelsen.dk.