Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser, Revisornævnet samt hvidvasktilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1453 af 23. juni 2021

§ 2

Til finansiering af tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder i henhold til hvidvaskloven opkræver Erhvervsstyrelsen årligt et gebyr fra alle revisorer, der pr. 1. januar det pågældende år er godkendt og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Der opkræves ikke gebyr hos revisorer, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der alene har til formål at eje ejerandele i andre revisionsvirksomheder.