Bekendtgørelse om finansielle rapporter for LD Fonde § 29

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1245 af 27. november 2019

§ 29

Investeringsejendomme og andre materielle anlægsaktiver, der ikke besiddes til LD Fondes eget brug, skal efter første indregning løbende måles til dagsværdi.

Stk. 2 Dagsværdien opgøres i overensstemmelse med bilag 4.