Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1168 af 31. oktober 2017

§ 11

Generalagenten skal straks underrette Finanstilsynet såfremt tilsynsmyndighederne i forsikringsselskabets hjemland, efter at filialen har påbegyndt sin virksomhed, har fremsat bemærkninger mod den måde, hvorpå selskabets virksomhed udøves, eller såfremt forsikringsselskabet er kommet under konkurs, tvangsakkord eller tilsvarende ordning, eller selskabet er trådt i likvidation.