Bekendtgørelse om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 287 af 20. marts 2019

§ 16

Hvis faderskab eller medmoderskab anerkendes over for Familieretshuset efter barnets fødsel, skal Familieretshuset indberette det til Det Centrale Personregister.

Stk. 2 Hvis barnet har bopæl i udlandet, men har et dansk personnummer, skal Familieretshuset indberette faderskabet eller medmoderskabet til Det Centrale Personregister.