Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger § 41

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1174 af 30. september 2015, bekendtgørelse nr. 1016 af 28. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1081 af 31. maj 2021, bekendtgørelse nr. 535 af 29. april 2022 og bekendtgørelse nr. 1729 af 18. december 2023

§ 41

Friplejeboligleverandøren sender skriftlig ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen om godkendelse af etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved nybyggeri eller ombygning. Ansøgningen skal vedlægges det materiale, der er nævnt i § 12, nr. 1, 3 og 4, samt erklæring fra beliggenhedskommunen om, at etablering af friplejeboliger lovligt kan finde sted inden for rammerne af gældende plangrundlag.