14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Bolig- og Planstyrelsen meddeler skriftligt friplejeboligleverandøren endeligt støttetilsagn på de betingelser, der følger af lov om friplejeboliger og bekendtgørelser udstedt med hjemmel i denne lov. Samtidig godkender styrelsen friplejeboligleverandørens indberetning af skema A i BOSSINF, jf. § 6, stk. 1.

•••

Stk. 2 Bolig- og Planstyrelsen underretter kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, om det meddelte endelige tilsagn samt om vilkår og betingelser herfor, jf. §§ 11 og 16.

•••
profile photo
Profilside