Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1174 af 30. september 2015, bekendtgørelse nr. 1016 af 28. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1081 af 31. maj 2021, bekendtgørelse nr. 535 af 29. april 2022 og bekendtgørelse nr. 1729 af 18. december 2023

§ 15

Bolig- og Planstyrelsen meddeler skriftligt friplejeboligleverandøren endeligt støttetilsagn på de betingelser, der følger af lov om friplejeboliger og bekendtgørelser udstedt med hjemmel i denne lov. Samtidig godkender styrelsen friplejeboligleverandørens indberetning af skema A i BOSSINF, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2 Bolig- og Planstyrelsen underretter kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne skal etableres, om det meddelte endelige tilsagn samt om vilkår og betingelser herfor, jf. §§ 11 og 16.