14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Annonceindtægter skal opgøres på følgende måde:

  • 1) Opgøres for alle det kompensationsberettigede medies platforme og versioner, herunder trykte udgaver hjemmesider, apps mv.

  • 2) Opgøres ud fra årsregnskabslovens definition af nettoomsætning. Medievirksomheden skal følge den anvendte regnskabspraksis som ved virksomhedens seneste godkendte regnskab. Hvis medievirksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal medievirksomheden opgøre annonceindtægterne i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

•••

Stk. 2 Annonceindtægterne skal i videst muligt omfang indregnes på det tidspunkt, annoncen eksponeres eller indrykkes i mediet. Medievirksomheden må ikke ændre i periodiseringen for annonceindtægterne eller den planlagte indrykning for at påvirke kompensationens størrelse.

•••
profile photo
Profilside