Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1483 af 02. december 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1657 af 18. december 2018

Tilsluttede filialer
§ 2

Den supplerende dækning for institutter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6, omfatter det beløb, hvormed dækningen ydet af Garantiformuen overstiger den dækning, som hjemlandets garantiordning yder.