Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 156

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

Arbejdsløshedskassens underretninger til jobcenteret og det fælles it-baserede datagrundlag
§ 156

Arbejdsløshedskasserne skal til det fælles it-baserede datagrundlag indberette

  • 1) når en person er påbegyndt en dagpengeperiode efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

  • 2) når der er afholdt cv-samtale med personen, og personens cv er godkendt,

  • 3) når en persons ret til dagpenge er ophørt, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

  • 4) når arbejdsløshedskassen får underretning fra et uddannelsessted om, at en person i jobrettet uddannelse ikke længere er studieaktiv.

Stk. 2 Oplysninger indberettet efter stk. 1 videregives til jobcentret via det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 3 Arbejdsløshedskasserne skal på anmodning fra jobcenteret eller Beskæftigelsesministeriet generelt oplyse om et ledigt medlems rådighed, ledighedsforløb og dagpengeret i det omfang oplysningerne ikke er indberettet til det fælles it-baserede datagrundlag.