14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 472 af 25. May 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Arbejdsgiveren skal sikre, at der udføres målinger eller beregninger i det omfang, det er nødvendigt for at klarlægge, om der er en fare for sikkerhed og sundhed ved udsættelsen for elektromagnetiske felter.

•••

Stk. 2 Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at foretage målinger eller beregninger, skal der indhentes ekstern sagkyndig bistand.

•••

Stk. 3 Vurdering, måling og beregning af elektromagnetiske felter skal planlægges omhyggeligt og om nødvendigt gennemføres med passende mellemrum.

•••

Stk. 4 Ved bedømmelsen af måle- og beregningsresultaterne skal der tages hensyn til måleusikkerhed efter relevant god praksis.

•••

Stk. 5 Resultatet af vurderingen eller målingen opbevares i en passende form, så oplysningerne senere kan anvendes.

•••
profile photo
Profilside