14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Særlig prøve, jf. revisorlovens § 9, stk. 3
Den særlige prøve som nævnt i § 1, stk. 2, skal godtgøre, at kandidaten har et passende fagligt niveau (masterniveau) inden for de fagområder, der indgår i den mundtlige prøve ved revisoreksamen, jf. § 12, stk. 4.

•••

Stk. 2 Ved bedømmelsen anvendes karaktererne »bestået« og »ikke bestået«. For at bestå prøven kræves, at kandidaten opnår karakteren »bestået«.

•••

Stk. 3 For beståelsen af den særlige prøve udfærdiger FSR - danske revisorer et eksamensbevis.

•••
profile photo
Profilside