14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1655 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Generelle krav til opsplitning
En dyrlæge eller et apotek må opsplitte et lægemiddel til veterinær brug og udlevere det til en dyreejer, hvis opsplitningen er nødvendig for at undgå, at en større mængde af lægemidlet skal bortskaffes efter udlevering.

•••

Stk. 2 Dyrlægen henholdsvis apoteket vurderer i hver enkel situation, om opsplitningen er nødvending, og vurderer, om opsplitningen kan gennemføres forsvarligt og uden unødig risiko for lægemiddelsikkerheden, fødevaresikkerheden, arbejdsmiljøet og hensynet til dyret.

•••

Stk. 3 Dyrlægen og apoteket skal sikre passende foranstaltninger for at mindske risikoen for krydskontaminering til andre lægemidler, samt kontaminering fra og af omgivelser, personale m.v., jf. §§ 13-20.

•••
profile photo
Profilside